Koleksi Wayang Sri Mulyono 04

Koleksi Wayang Sri Mulyono 04

Kresna

You do not have Adobe Flash Player installed on your computer or your Flash Version is outdated. You need Flash Player to view this medium. Download Flash Player now.

Description

Kresna

Comments: 1

  • admin
    admin · 2871 days ago

    Namung badhe nyuwun priksa, punapa punika proporsi irah-irahan kaliyan bokonganipun sami kaliyan ringgitipun? Saking panyawang kula kok irah-irahanipun ketingal radi kagengen?


Comment this item

Please log in or register in order to comment this medium.

Media details


Ratings: 1
Report this medium Add to your bookmark list Please log in or register in order to rate this medium.

Related Media

Related tags