Cakil Yogja wanda Blancir

Cakil Yogja wanda Blancir

Cakil gagrak Ngayogjan wanda Blancir. Meniru dari buku Habiranda tahun 1976.

You do not have Adobe Flash Player installed on your computer or your Flash Version is outdated. You need Flash Player to view this medium. Download Flash Player now.

Description

Cakil gagrak Ngayogjan wanda Blancir. Meniru dari buku Habiranda tahun 1976.

Comments: 1

  • admin
    admin · 2954 days ago

    Sae Mas, Kagem user biasa menawi sampun ngunggah, kedah enggal dipun approve. caranipun, Admin login, pilih menu Administrasi, lajeng pilih media. Status dipun edit dados 'legal'.
    makaten


Comment this item

Please log in or register in order to comment this medium.