Brahala

Brahala

Koleksi Wayang Danurejan
Milik Universitas Gadjah Mada
Difoto di Gelanggang Mahasiswa
29 Mei 2011

You do not have Adobe Flash Player installed on your computer or your Flash Version is outdated. You need Flash Player to view this medium. Download Flash Player now.

Description

Koleksi Wayang Danurejan
Milik Universitas Gadjah Mada
Difoto di Gelanggang Mahasiswa
29 Mei 2011

Comments: 2

 • admin
  admin · 3091 days ago

  Miturut komunikasi pribadi, wonten ingkang mastani bilih punika Dewa Mambang

 • admin
  admin · 3096 days ago

  Punika panci 'hasil sampingan'amargi motretipun saking samping pemotret utama. Hasil utama badhe dipun unggah bilih sampun dipun edith saha sipun paringi katerangan ingkang jangkep.
  Nuwun


Comment this item

Please log in or register in order to comment this medium.

Media details


Ratings: 0
Report this medium Add to your bookmark list Please log in or register in order to rate this medium.

Related Media